Vadžraplán

HROMOBIL

Vadžraplán – jezdící i létající vozítko. Je poháněno dvěma hromoklíny integrovanými s nosnou konstrukcí podvozku.

Každý z hromoklínů se skládá:
a.- Z nápravy, jejíž integrální součástí je Diamant ve tvaru koule, tvořící jádro
ve středu osy a je hlavním zdrojem energie vozu.
Dále pak z dvou hnacích hřídelí, ke kterých je Diamant uchycen pomocí kloubů
poloos, umožňujících přenos otáček mezi hřídelí a diamantem v různých úhlech, při
zachování konstantní úhlové rychlosti.

b.- Z kol tvořených z devíti žeber. Ta jsou přímým produktem excitací energie
diamantu. Tato energie je vybuzená do devíti vysokoenergetických svazků,
podobných elektrickým výbojům. Nejsilnější z nich proudí přímo z dutin uvnitř
hnacích hřídelí a pokračuje dál, jako proud světla ve směru osy nápravy. Osm z nich,
je vystřelováno ve formě vysokofrekvenčních výbojů z rotačního, diamantového,
optického ložiska na konci hnacích hřídelí. Tato ložiska mají dvě funkce. Jednak díky
své rotaci, pohánějí vůz všemi směry, ale hlavně, díky diamantům uvnitř ložiska,
ohýbají osmi vysokoenergetickými svazky tak, aby se spojila na vnějším konci kola
opět do jednoho svazku, který dokáže vyprodukovat blesk, ženoucí stroj
požadovaným směrem.

Hromobil je tedy schopen využívat takovou energii, která je na jednu stranu
podstatě nevyčerpatelná a na stranu druhou disponuje takovým výkonem, který
umožní pohyb vozítka až rychlostí světla.

Vadžra (Dordže) je slovo původem ze sanskrtu a bývá často překládáno jako
„diamant“ či „hromoklín“, nezničitelný. V buddhismu se slovo vadžra též používá pro
označení rituálního předmětu, který je často používán v tantrických rituálech.
V hinduistické mytologii je vadžra zbraň Indry, védského boha deště a vládce dévů. Je
velice mocnou zbraní, která kombinuje vlastnosti meče, palcátu a kopí.

 

Vadžraplán ( Hromobil ), 2018, kresba tuší na papíře, 80 x 110 cm

Vadžraplán ( Hromobil ), 2019, kombinovaná technika, 400 x 300 x 150 cm,

 

Vadžraplán ( Hromobil ), 2019, dřevořez, 80 x 110 cm