Balkón

 

Balkón, 2016, kombinovaná technika, 310×110×200cm

 

 

Smyslem takové intervence do bloku panelového domu je prolomit či oživit šedivou, anonymní betonovou plochu, a následně tento upgrade aktivně a smysluplně využít v praxi. Navrhuji zabudovat do fasády staršího paneláku luxusní vyletní jachtu tak, aby její paluba vytvořila prostorný balkón či terasu přístupnou všem obyvatelům budovy. Loď i vnitřní část paneláku, obklopující loď, by mohla sloužit jako gastronomické zařízení, nejlépe jako kafetérie.

Námořní plachetnice má evokovat pocity svobody, volnosti a pohody. Má navozovat stav bezpečí a klidu uprostřed obrovské šedivé plochy, působící jako moře, nad kterým je zataženo. Je místem, možná azylem, otevřeným pro „anonymní“ obyvatele sídliště. Způsob ukotvení plachetnice a její včlenění do architektonické konstrukce panelového domu nechávám na projekční a architektonické firmě, která by se takového úkolu ujala. Navrhuji kromě jiného pracovat vizuálně s transparencí plachty, protože je pro mě silným vizuálním prvkem. Jsem si vědom, že zabírá velkou plochu fasády, kde jsou umístěna okna, ale právě průhlednost plachty je realizovatelnou alternativou.

 


6. s†l _R5A3414 web

Smyslem takové intervence do bloku panelového domu je prolomit či oživit šedivou, anonymní, betonovou plochu, a následně tento upgrade aktivně a smysluplně využít v praxi. Navrhuji zabudovat do fasády staršího paneláku luxusní výletní jachtu tak, aby její paluba vytvořila prostorný balkón či terasu přístupnou všem obyvatelům budovy. Loď i vnitřní část paneláku, obklopující loď, by mohla sloužit jako gastronomické zařízení, nejlépe jako kafetérie. Námořní plachetnice má evokovat pocity svobody, volnosti a pohody. Má navozovat stav bezpečí a klidu uprostřed obrovské šedivé plochy, působící jako moře, nad kterým je zataženo. Je místem, možná azylem, otevřeným pro „anonymní“ obyvatele sídliště. Způsob ukotvení plachetnice a její včlenění do architektonické konstrukce panelového domu nechávám na projekční a architektonické rmě, která by se takového úkolu ujala. Navrhuji kromě jiného pracovat vizuálně s transparencí plachty, protože je pro mě silným vizuálním prvkem. Jsem si vědom, že zabírá velkou plochu fasády, kde jsou umístěna okna, ale právě průhlednost plachty je realizovatelnou alternativou.