Anachronické rádio

Anachronické rádio, 2014-16, kombinovaná technika,
variabilní rozměry

Anachronické rádio komunikuje interaktivně s divákem. Vnímá jeho pohyb v prostoru a reaguje na každou změnu přeladěním stanice. To, co pak následně přístroj přehrává, neodráží aktuální přítomnost, ale těžko odhadnutelná vysílání z minulosti, která jakoby promlouvala z bezčasí. Pokuste se tedy najít v prostoru před tímto rozhlasovým přijímačem stanice oživující události z historie.