Vodní hráč

Divadlo „ZOOM“, VODNÍ HRÁČ – 1994, performance, pražské metro

Hydraulika jeho skafandru byla napojena na kanalizační systém v ulici. Na intenzitě jeho hry a dynamice dechu závisel celkový výsledný dojem. Vypadalo to, jakoby vibrující bubliny podpovrchem obalu, závislé na výdechu i vdechu, předváděly tělo hráče do ultrazvuku.