Tahy

Tah, 2013, 50×45 cm, pero papoška Ara, intarzie a akryl na plátně.

Tah, 2013, 50×45 cm, pero labutě, intarzie a akryl na plátně.

Tah, 2013, 90×50 cm, pero papoška Ara, intarzie a akryl na plátně.

Tahy, 2013, pera, intarzie a akryl na plátně.