Sólisti armádního tanečního souboru Hammás

1999, 165x155cm, acrylic and epoxide on canvas