Létající příběh

(socha příběhu) – 1996, 600x230x300cm

polyuretan, silikon, sklo, mini-čerpadla, světlo, syntetický jantar, mouchy

je hybridním objektem spojujícím ve své vizualitě přednosti sochy (trojrozměrný prostor) s tím, co je typické pro komiks nebo film (příběh, časová následnost). Příběh se odehrává v postupné posloupnosti na povrchu létající sochy, aby k němu měl pozorovatel přístup ze všech stran. Tím se prostorovost příběhu rozvíjí ve dvou dimenzích. Za prvé prostorově číst lze samotný komiksový příběh. Rozvíjí se na orbitálních drahách ze všech stran a díky tomu láká pozorovatele vejít mezi dráhy do nitra příběhu. Další možností je číst příběh v prostoru jako celek, který má v tomto případě konkrétní tvar a formu. Součástí instalace na snímku je velké množství much rozesetých po místnosti i objektu. Na stěnách jsou nabalované obřími stékajícími jantarovými kapkami.

LÉTAJÍCÍ PŘÍBĚH – DETAIL

web_Létající komix brýle