DUCH VÝCHODU NA ZÁPADĚ

(duch Východu na Západě – performance, para-obchod), 2002, globální burka

Od jednoho novináře jsem se nedávno dozvěděl o ženě z Afganistánu, které její muž ze vzteku roztrhal poslední šaty. Jelikož neměla na nové, musela hladovět doma. Představil jsem si, jak její děti najdou na ulici zbytky rozervané americké vlajky a donesou je mámě domů, aby si z nich mohla ušít burku. Žena by se mohla pokusit rozstříhat a přeházet hvězdy a pruhy takovým způsobem, aby význam původního vzoru nebyl rozpoznatelný. Mohla by vzor narušit i tak, že by díry vyspravila záplatami připomínajícími jiné vlajky. Třeba by pak dojem z nové burky byl pro její okolí přijatelnější.

Brzy ráno jsem na sebe natáhl svoji pracovní, “globální”, dost amatérsky spíchnutou burku a vyrazil, jako vždy v úterý nebo v sobotu na rotterdamský trh. Ačkoli na trhu nabízejí své zboží převážně obchodníci z Afriky a Orientu, neubránil jsem se tomu, abych své okolí díky hybridnímu oděvu nepobuřoval. I za těchto velmi napjatých podmínek okořeněných neutuchajícím pocitem studu a strachu se mi podařilo od arabských kolegů nakoupit za slušné ceny tropickou zeleninu a ovoce, především jamy, edo, sladké brambory, napi a banány. Odpoledne, když trh skončil, jsem se s rukama plnýma igelitek usadil na ulici a začal exotické produkty načerno prodávat. Handrkoval jsem se se zákazníky o každý cent, abych získal co největší rabat. Na krabici od zeleniny před sebou, jsem velkým písmem napsal: “zisk z prodeje této zeleniny půjde na podporu americké ekonomie. peníze budou zaslány prostřednictvím galerie tent na následující adresu”:

Federal Financing Bank

U.S. Department of the Treasury

Main Treasury Building

1500 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, D.C. 20220 USA