Vazby

 

„Vazby“ jsou malé objekty, které rozvíjejí myšlenky abstraktního sochařství. V pravém slova smyslu však nejde o sochy, spíše o něco, co je připomíná. Jejich ideální funkcí není existovat jako samostatný objekt. Skutečný význam souvisí s kontextem, jehož jsou součástí nebo na němž v extrémním případě parazitují. Jde tedy spíše o – součástky, segmenty, jednotky, mezičlánky, zavazbení, komplikovače, zpomalovávače …
Aby bylo možné „vazbu“ propojit s kontextem, je vybavena sice amatérskými ale přesto velmi výraznými a funkčními nástroji (karabinami, svorkami, dráty, kabely, provazy…). Celý objekt má působit trochu divokým, chaotickým, amatérským a možná i překomplikovaným dojmem – asi takovým, jako by se tento objekt už někdo pokoušel několikrát „na koleně“ opravovat a neměl k tomu adekvátní podmínky. Některé „vazby“ proto působí i dost fušersky.

Tyto vazby mohou být například součástí konkrétní věci (ledničky, knihovny, automobilu, počítače, hračky, jiného uměleckého díla…..),nebo konkrétního prostoru ( elektrického rozvodu, systému vytápění nebo jiné sítě či systému…..). Myslím, že je tu rovněž možnost propojit „vazbu“ i s člověkem ( např. s jeho opaskem, klíčenkou, aktovkou…).
Úkolem „Vazby“ je zkomplikovat kontext, jehož je součástí nebo ho alespoň udělat složitější. Další funkcí je také měnit význam kontextu. Proto je každý objekt vybaven textem – tzv. „zavazbující hláškou“, která popisuje normální události z reálného života. Charakter těchto sdělení je velmi obyčejný, jednoduchý až fatální proto, aby vazby získaly sociálně humánní „povahu“. Ta na pozorovatele zapůsobí tak, aby měl možnost se s ní ztotožnit a nebylo by od věci, kdyby v něm vyvolala jemný pocit soucitu nebo sympatie. I tyto texty postihují situace, které jsou životními vazbami nebo zavazbeními. Popisují například události, které nás zdržují v tom, abychom uskutečnili svůj cíl, jenž pokládáme za podstatný. Někdy popisují mini příběh s pofiderním nebo rozpačitým významem, dost často vystihují problém, který nás vyrušuje nebo zdržuje atd…
Jako mají tyto objekty abstraktní podstatu, tak i charakter textů vnímám trochu jako svého druhu abstrakci, protože má fádní povahu. Těchto situací je v našich životech prostě moc, takže se až rozplývají a znejasňují. Chvilku nás jen trochu otravují a tak se je snažíme vymazat z mozku, vyprázdnit je nebo v lepším případě dělat si z nich legraci. Každopádně se časem ztratí a nezbude po nich nic.
Co však vidím jako důležité je, že při vší své malichernosti tvoří jednu z podstat našeho života, se kterou je dobré se smířit a dát jí alespoň minimální důležitost.

Jedna z možností jak instalovat „vazby“ v prostoru místnosti (například v galerii), je napojit se na skutečný nebo fiktivní elektrický rozvod a zkomplikovat jej tak, že ho na několika místech otevřeme, odhalíme kabely, zásuvky atd. a připojíme k stávajícímu systému „vazby“. Je dobré učinit tak komplikovaně. Inspiroval bych se například elektrickými rozvody v chudinských čtvrtích „třerího světa“, které budou jistě svým dokonalým amatérismem převyšovat chodby pražských obecních domů.

 

Vazby (sochy odkazující na infrastrukturu galerií, budov), 2004, kombinovaná technika, variabilní rozměry

 

Hasičská vazba, 2004, kombinovaná technika, variabilní rozměry

 

Vazby, kombinovaná technika, variabilní rozměry

 

Krvavá multivazba, 2004, kombinovaná technika, variabilní rozměry

 

Vazba galerijního prodejce lístků, 2004, kombinovaná technika, variabilní rozměry

 

Ignorantská vazba, 2004, kombinovaná technika, variabilní rozměry

 

Hasičská vazba, 2004, kombinovaná technika, variabilní rozměry

 

Epická vazba, 2004, kombinovaná technika, variabilní rozměry

 

NÁVOD

BUDEŠ-LI CHTÍT ZABĚHNOUT SI VEČER NA NÁKUP, PRAVDĚPODOBNĚ BUDOU ZA CHVÍLI V SAMOOBSLUZE ZAVÍRAT. BUDEŠ MUSET S SEBOU MRSKNOUT! V TÉ RYCHLOSTI NEBUDEŠ OKAMŽITĚ VĚDĚT, CO SI VZÍT NA SEBE, PROTO SI PŘES SEBE HOĎ JEN KABÁT. POKUS SE RYCHLE NARVAT SI NOHY DO BOT. BUDEŠ MÍT TOTIŽ NA TKANIČCE UZEL A ZROVNA NEBUDEŠ MÍT DLOUHÉ NEHTY, PROTOŽE SIS JE VČERA OKOUSAL. DEJ POZOR NA CHODBĚ, AŤ SI NEROZFLÁKÁŠ HUBU. BUDOU MOKRÉ SCHODY, PROTOŽE SI TVOJE SOUSEDKA POŘÁDNĚ NEVYŽDÍMALA HADR, KDYŽ VYTÍRALA. POZOR!!! AŽ POBĚŽÍŠ PO SCHODECH, MŮŽE SE TI ROZVÁZAT TKANIČKA U BOT, PROTOŽE FIRMA ADIDAS VYRÁBÍ POUZE UMĚLOHMOTNÉ TKANIČKY. 100X UŽ JSI NA TO NADÁVAL. DOLE ZJISTÍŠ, ŽE JE VCHOD ZAVŘENÝ, A ŽE SIS NAHOŘE ZAPOMNĚL KLÍČE. NENADÁVEJ A RYCHLE SE VRAŤ! VYBĚHNI SCHODY, VEM JE PO DVOU, ALE DEJ POZOR, AŤ SI NENAMELEŠ! KDYKOLI NA CHODBĚ MŮŽE ZHASNOUT SVĚTLO! V BYTĚ KLÍČE HNED NENAJDEŠ, PROTOŽE SI NEBUDEŠ PAMATOVAT, KAM SIS JE VČERA DAL. SOUSTŘEĎ SE A NEPROPADEJ PANICE! DO TOHO SE TI ZAČNE CHTÍT STRAŠNĚ NA ZÁCHOD. NEBUĎ SPROSTÝ. VŮBEC TI TO NEPOMŮŽE! V KLIDU SI SEDNI NA MÍSU A TLAČ. ASI TI TO ZROVNA NEPŮJDE. NE, ŽE SE HNED ROZZUŘÍŠ! ČÍM VÍC BUDEŠ NASRANEJ, TÍM HŮŘ TO PŮJDE – UVĚDOM SI TO! UVOLNI SE. VYUŽIJ NECHTĚNÉHO ČASU NA TO, ABY SIS VZPOMENUL, KDE MÁŠ TY ZATRACENÝ KLÍČE! SOUSTŘEĎ SE POUZE NA KLÍČE A TVÁ POTŘEBA BUDE NÁHLE DOKONČENA I BEZ ZBĚSILÉHO TLAČENÍ.

UTŘI SI ZADEK, NAVLÉKNI KALHOTY, NEZAPOMEŇ NA PODOLEK! JAK SI BUDEŠ NAVLÉKAT KALHOTY, VYPADNOU TI KLÍČE Z KAPSY A ZÁHADA BUDE VYŘEŠENA. POUHÁ ROZTRŽITOST. TAK ZNOVA. BĚŽ! POČÍTEJ S TÍM, ŽE U HLAVNÍHO VCHODU TI Z NĚJAKÉHO DŮVODU NEPŮJDE STRČIT KLÍČ DO ZÁMKU. AŽ HO TAM NÁSILÍM NARVEŠ, NEPŮJDE PRO ZMĚNU OTOČIT. ZASE POUŽIJEŠ NÁSILÍ A ON PRASKNE. NASTANE RIZIKO, ŽE SE NIKDO NEDOSTANE DO RÁNA VEN ANI DOVNITŘ A CO JE NEJHORŠÍ, SOUSEDKA POD VÁMA SE NA TOBĚ BUDE CHTÍT HOJIT. NEZOUFEJ! ZNOVU VYBĚHNI NAHORU A NAPIŠ NA KUS PAPÍRU, JAK SE DÁ ALTERNATIVNĚ DOSTAT Z DOMU. JE PŘECI MOŽNÉ PROJÍT SKLEPEM K VEDLEJŠÍMU VCHODU! UVĚDOM SI, ŽE BYDLÍŠ V PANELÁKU! TAK RYCHLE – UDĚLEJ TU CEDULI! FIXY NEHLEDEJ! VŠECHNY JSOU VYPSANÝ. NADRÁPEJ TO PROPISKOU! NIC LEPŠÍHO NENAJDEŠ. JAKO CEDULI POUŽIJ KRABICI OD PIZZY! NEHRABEJ SE S TÍM TAK DLOUHO – ZA CHVÍLI ZAVŘOU! UŽ JE TO K PŘEČTENÍ – TAK UPALUJ! OPŘI CEDULI O DVEŘE A RYCHLE MAŽ DO SKLEPA! NEMŮŽEŠ-LI NAJÍT VYPÍNAČ, ABY SIS ROZSVÍTIL, VYKAŠLI SE NA TO, NEZDRŽUJ SE A TÁPEJ V TEMNÉ CHODBĚ! JDI POMALU POSLEPU. NENÍ TO PŘECI TAK DALEKO A BYL JSI TAM 100X. DRŽ SE PODÉL STĚNY A ŠOUREJ NOHAMA, ABYS NEZAKOPL. NEUŠPIŇ SE! DEJ POZOR, AŤ NEROZŠLAPEŠ JED NA KRYSY. VEDLEJŠÍ VCHOD JE NAŠTĚSTÍ OTEVŘENÝ. TO JE ZÁCHRANA! ZASTAV SE NA CHODNÍKU PŘED DOMEM, NADECHNI SE ČERSTVÉHO NOČNÍHO VZDUCHU! POSAĎ SE NA LAVIČKU A V KLIDU SI ROZMYSLI, ZDA MÁ JEŠTĚ SMYSL JÍT DO KRÁMU. JE TO TAK 50 NA 50%, ŽE TO NESTIHNEŠ.

 

 

Vazby, kombinovaná technika, variabilní rozměry

 

Vazby, kombinovaná technika, variabilní rozměry

 

Vazby, kombinovaná technika, variabilní rozměry

 

Vazby, kombinovaná technika, variabilní rozměry