Charlieho Proun

 

čb film, 1 min, pódium s instalací, dřevěná vycházková hůl, železný kanál s plastovým
Prounem
Jak je zřejmé již z názvu díla, je tato environmentální projekce neobvyklou fúzí dvou
autonomních světů – na jedné straně světa ruské revoluční avantgardy a na straně druhé světa
hollywoodské kinematografie. Je to zdánlivě absurdní střet, protože oba světy vznikaly na
základě protichůdných sociálně politických, ekonomických i kulturních podmínek. Jak ovšem
tato práce ukazuje, ledacos je překvapivě spojuje. Tím nejpodstatnějším je určitě čas – jde
o začátek 20. století. Samozřejmě také étos dynamického ideového i technologického rozvoje.
Instalace se skládá ze dvou částí. První je fragment projekce němého filmu od Charlieho
Chaplina, na němž komik provádí gag, při kterém se snaží prorazit kus vzpříčeného prkénka
do kanálu. Tato absurdní malicherná činnost, na kterou se aktér fanaticky upne, způsobí sběh
lidu a smích obecenstva.
Naproti filmové projekci se nachází druhá část instalace – „divadelní pódium“, do kterého je
vsazen autentický pouliční kanál a v něm je vzpříčen rudý Proun. Autorem ideje Prounu je
ruský avantgardní umělec El Lissitsky. Ten jej definoval jako dynamickou abstraktní
jednotku, která může být použita kýmkoli, jakýmkoli způsobem. On sám navrhoval, že
z Prounů může vzniknout nový prostor o více rozměrech. A jelikož o nich přemýšlel jako
o dynamických jednotkách, stává se i z Chaplinova klacíku tato jednotka, kterou komik
geniálně dynamizuje. A nyní je na divákovi, aby se Charlieho pokusil napodobit.

 

2. s†l _R5A3458 webDSC00030-thmb DSC00024-thmb