ELEKTROMALBA

1992, performační malba, Děčínský Sněžník

Při jedné ze svých body-artových akcí, testujících možnosti akční malby a jejího přímého prožitku, jsem si navlékl gumové rukavice, holiny a vylezl na stožár vysokého napětí. K malbě jsem použil speciální minimax naplněný barevnou nemrznoucí směsí, kterou jsem krátkými dávkami, tak aby mě nesekl elektrický výboj, ostřikoval doběla namrzlá vysokonapěťová lana. Protože mrzlo a lano bylo velmi prověšené, emulze stékala k jeho nejnižšímu bodu, vzdálenému několik set metrů od sloupu. Když mi došla barva, slezl jsem na zem a přeběhl pod místo, kde emulze (slabě nabitá elektřinou) skapávala a chytal jsem jí do dlaní.