Chaotické ornamenty

Chatický ornament, 2018, kombinovaná technika, 70 x 70 cm


Chatický ornament, 2018, kombinovaná technika, 190 x 100 cm