Gag

1990 (artefakt performance), (vizuální poezie), deset
dní nepřetržitého mlčení