covenant-2018-kombinovanai-technika-na-plaitnei-60-x-40-cm