Komercionál

Komercionál, 2015, 35 x 25 x 10 cm, kombinovaná technika

 

Obsahem Komercionálu je výběr specifických komerčních časopisů typu International
Business, Success, Fortune a Finance. Tato periodika věnující se úspěchu v byznysu a
prezentaci atraktivního zboží jsou ručně svázána do obsáhlého fasciklu. Výsledný svazek je
opatřen honosnými bohatě zdobenými deskami, jejichž vizualita je inspirována estetikou
středověkých knih s duchovní tématikou typu kancionál, evangeliář či kodex, avšak na tyto
desky nejsou aplikované vzácné kovy a kameny, které by podtrhly posvátnou spiritualitu
textového obsahu. Obálka je osazena sice podobně efektními a lákavými artefakty, ty však
pocházejí ze světa popkultury, reklamy a laciného designu. Součástí dekorace desek jsou i
malé interaktivní monitory a měňavé či blikající světelné prvky, které dotvářejí celkové
efektní reklamní vyznění vzbuzující fascinaci.