Pohled do instalace

 

 Kineticky vodopád — 2009

 

Jeřábový vodopád je určen ke zvlhčování vzduchu na periferiích velkých měst, kde je málo zeleně a obyvatelstvo trpí suchým a prašným prostředím.

Praktičnost vertikální zahrady vidím v blahodárném působení rostlin ve větších výškách, než mohou vyrůst běžné stromy. Dále pak v možnosti fungování výškového kinetického vodopádu. Jeho předností je, že může v krátké době uvolnit obrovské množství par, které přinesou úlevu hlavně obyvatelům sídlišť.

Alternativu stavebního jeřábu volím pro jeho relativně nízkou cenu s možností využití například i vyřazeného kusu. Předností je nejen výška a pevná konstrukce odolávající velkému zatížení, ale také mobilita stroje, a to především obrovský rozsah prostoru, který díky své rotaci a posuvnosti pojezdové rampy je schopna obsáhnout.

Konstrukce jeřábu je ideálním místem pro pěstování popínavých a invazivních rostlin. Na skelet je možné umístit i kontejnery s uměle zavlažovanou zeminou. Tímto způsobem by bylo možné pěstovat i mohutnější kultury. Takto vypěstovaná vertikální zahrada přirozeně poskytne i zázemí pro hnízdění ptactva.

Celá konstrukce a přirozeně i rameno jeřábu je velmi příhodné pro montáž roury ukryté v zeleni, jejímž prostřednictvím by mohla proudit voda na vrchol a dále na konec otočného ramene. Odtud může proud vody padat volně dolů. Bylo by ideální vést potrubí z vodního zdroje umístěného v okolních horách, a zásobovat tak vodopád samospádem. Voda může padat do míst k tomu vytipovaných nebo nově zbudovaných, jako například odtokové bazény, atd.

 

 

5. s†l _R5A3527 web

 

5. s†l _R5A3346 web

 

Rozpólovaný list, 2016

 

 

5. s†l _R5A3195 web

 

Anatomická studie monstra, 2016 21

 

 

5. s†l _R5A3553 web

 

Florální kostel, 2016, živé stormy, 500×350×200cm

 

 

5. s†l _R5A3198 web

 

5. s†l _R5A3333 web

 

Památník obětem církevních represí — 2004

 

 

5. s†l _R5A3528 web

5. s†l _R5A3149 web

Chilli čočka, 2016, kombinovaná technika, 220 × 220 × 80 cm

 

5. s†l _R5A3537 web

 

 

Instrukce pro použití rotačních disků

Po zapnutí disku na jeho spodní zelené straně jej držte v této pozici (za červenou část) dostatečně dlouho, aby došlo k opravdu rychlé rotaci. Po celou tuto dobu jej nechte ve svislé poloze. Poté disk pomalu opatrně položte hrotem na zrcadlo. Pro účely instalace byl původní zvuk hračky nahrazen výkřiky bookmakerů licitujících ceny různých strategických komodit na burze Wall Streetu.