Anatomická studie monstra

Anatomická studie monstra, 2007–2016, 150x70x50 cm, polychromovaná sádra, kov

DSC00112-thmb

Anatomická studie monstra

Záměrem je vytvoření homunkula, tedy zdánlivě oživlou simulaci malého člověka, a napodobit tak snažení Viktora Frankensteina, prométheovského hrdiny z hororového románu Mary Shelleyové z roku 1818. Jeho výroba by v mém provedení nemusela být zase tak složitá. Jako nápodobu kostry člověka je možné použít drátěnou mobilní konstrukci z důvodu snadného přizpůsobení materiálu potřebám plastického chirurga. Na tuto konstrukci doporučuji aplikovat jednotlivé svalové partie reprezentované těly Plzáka španělského. Jeho tělo je k pohybu monstra ideální. Nahrazuje činnost svalstva autenticky, a to pokaždé, když se jej oživovatel dotkne. Při kontrakci svalu dojde k pohybu těla, končetiny, atd., a tedy k iluzi oživlosti „subjektu“. K tomuto experimentu Je nutné využít služeb opravdu zkušeného chirurga v ideálním případě s asistencí odborníka-přírodovědce specializujícího se na tento živočišný druh. Je totiž nezbytné při operativním zákroku nenarušit nervovou soustavu Plzáka. Zkušený profesionál by s tímto výkonem neměl mít žádné potíže. V tomto smyslu je reálné, aby živočich penetraci vůbec nepocítil. Plzák španělský (Arion lusitanicus) je jedním z nejagresívnějších invazních druhů na našem území působící velké škody v kulturní i zemědělské krajině. Boj proti jeho invazi je dlouhodobě neúspěšný. Fakt, který stojí z mého pohledu za pozornost, je, že má tělo monstra povahu „antropomorfního fyla“ 1/, což je ve světě přírodních věd nitkovitá anatomická struktura složená z množiny živočichů, kteří mají tak těsné vazby, popřípadě závislost, že začínají tvořit novou vyšší živočišnou jednotku. Ta se v tomto důsledku chová skoro jako individuum. O tomto fenoménu jsem se poprvé dozvěděl od francouzského náboženského myslitele a vědce Pierra Teilharda de Chardina, který žil v první polovině 20. století.

1/ Fylum je taxonomická hierarchie, která je hierarchickým systémem, v němž jsou druhy sdruženy ve stálých uskupeních založených na příbuzenství.

DSC00105-thmb DSC00101-thmb DSC00097-thmb DSC00093-thmb