Slumhouse, Kioskhouse

 

Slumhouse, 2004, 
kombinovaná technika, 150 × 100 × 50 cm

6. s†l _R5A3387 web

 

Navrhuji zacházet se slumovými příbytky jako s architektonickými jednotkami, segmenty či stavebním materiálem tak, aby z nich jako z dílů vznikla skutečná (monumentální) architektura.

Je takový příbytek architekturou? Možná ano. Bývá spíše spojován s termínem chatrč, kuča, ruina, troska, atd. Slovo architektura je tedy asi spíše nadsazené. Například termín chatrč má pro mě nádech handicapu, okrajovosti, ubohosti… Proto mám snahu toto outsiderství korigovat. Chci využít efektu zmnožení různorodosti v monumentálním jednoduchém architektonu, kde je vše odhaleno až do nepřehlédnutelné divokosti a živelnosti.

 

6. s†l _R5A3382 web
6. s†l _R5A3389 web

 

 

Kiosk house, 2015,
kombinovaná technika, 100 × 150 × 50 cm

 

DSC00230

Kiosk House — 2004

Navrhuji zacházet s kiosky jako s architektonickymi jednotkami, segmenty či stavebním materiálem tak, aby z nich jako z dílů vznikla skutečná (monumentální) architektura.

Je samotný kiosek architekturou? Možná ano. Bývá spíše spojován s termínem užitková stavba nebo městský mobiliář. Slovo architektura je tedy asi spíše nadsazené. Termín kiosek nebo stánek má pro mě nádech handicapu, okrajovosti, ubohosti… Proto mám snahu toto outsiderství korigovat. Chci využít efektu zmnožení různorodosti v monumentálním jednoduchém architektonu, kde je vše odhaleno až do nepřehlédnutelné divokosti a živelnosti.

 

DSC00231 DSC00235 DSC00242
DSC00153-thmb
DSC00152-thmb
DSC00151-thmb