Pohled do instalace

1. s†l _R5A2967 web

Sněhové koule, 2014, kombinovaná technika, 12 × 12 × 12 cm každá

 

2. s†l _R5A3458 web

Chaplinův proun, 2014, projekce, plast, kov, variabilní rozměry

 

2. s†l _R5A3482 web

Padající hvězda (Lenin), 2016, bronz,
 20 × 10 × 10 cm

 

2. s†l _R5A3484 web

Pluh, 2016, Socha V. I. Lenina 1980 – bronz, 300 x 150 x 150 cm

Pluh (Návrh na revitalizaci sochy V. I. Lenina) — 2005

— Operativní využití této sochy v zemědělství za účelem kultivace krajiny

— V případě defektu možnosti použití radlice, popřípadě ocelové výztuhy

— Možnost využití podvozku z pásového vozidla

— Možnost využití bojové techniky

— Možnost odstranit ze sochy jakoukoli její část za účelem zkvalitnění orby

 

2. s†l _R5A3517 web 2. s†l _R5A3511 web 2. s†l _R5A3486 web 2. s†l _R5A3468 web2. s†l _R5A3479 webDSC00036-thmbDSC00048-thmb

Památník obětem revolucí — 2008

Memoriál tvoří monumentální prapor ponořeny pod vodní hladinu řeky. Aby jej neodnesla voda, je na spodním konci žerdi opatřen kotvou. Ke stejnému účelu slouží i jistící lana, propojující žerď s mostní konstrukcí, nacházející se nedaleko proti proudu řeky. Most je pro fungování vlajky velmi důležitý, a to proto, že by měl tvořit ideální pódium pro diváky, kteří memoriál pozorují, protože je příhodné, aby se na něj pohlíželo z nadhledu.

Prapor by měl být zhotoven z velmi pevného materiálu odolnému prostředí v proudící vodě. Materiál by měl být také elastický, aby docházelo k požadovanému rozvlnění. Další jeho vlastností je světelná odrazivost. V tomto ohledu je možné zvolit dvě

alternativy řešení:

  1. Vlajka bude zhotovena z materiálu, který může splnit obě požadované vlastnosti, tedy elasticitu i odrazivost.
  1. Nepodaří-li se takový materiál získat, je možné na prapor aplikovat odrazivé plastové destičky

Součástí žerdi by měly být dvě tyče aerodynamického profilu, na jejichž konci budou pevně přichyceny odolné reflektory vhodné pro provoz pod vodou. Tato světla zaručí žádoucí dramatičnost a enigmatičnost výjevu, zvláště v nočních hodinách. Na vrcholu žerdi bude pevně přichyceno mechanické vahadlo, reagující na proud vody překlápěním lopatek kladoucích odpor vodě. Takto rozpohybované vahadlo je schopno pomocí páky rozvlnit prapor, a tak mu dát požadovanou dynamiku a tedy i dramatičnost.

 

 

1. s†l _R5A2975 webDSC00209Re†lnÏ minimalismus-thmb

 

Anachronické rádio, 2014-16, kombinovaná technika,
variabilní rozměry

Anachronické rádio komunikuje interaktivně s divákem. Vnímá jeho pohyb v prostoru a reaguje na každou změnu přeladěním stanice. To, co pak následně přístroj přehrává, neodráží aktuální přítomnost, ale těžko odhadnutelná vysílání z minulosti, která jakoby promlouvala z bezčasí. Pokuste se tedy najít v prostoru před tímto rozhlasovým přijímačem stanice oživující události z historie.