Ectasy

Žádost o spolupráci s Národní protidrogovou centrálou Policie české republiky

Vážení představitelé protidrogové centrály.

Obracím se na Vás s žádostí o spolupráci ve věci realizace umělecké projektu „Afrodita“.

V této práci se pokouším aktualizovat fenomén takových tradičních a hluboce lidských jevů jako je láska a sexualita, které jakoby v sobě latentně obsahovaly aspekty něčeho kontroverzního, zakázaného a nebezpečného. Něčeho, po čem většina lidí touží, ale čeho se čím dál více nedostává z důvodu stále komplikovanějších mezilidských vztahů. Mnohdy nám nezbývá, než je nahradit sociálními a erotickými službami, civilizačními industriálními náhražkami, technickými a technologickými vymoženostmi, atd… Podle mého názoru patří tyto fenomény k nejzásadnějším, jsou do velké míry spjaty s kulturou evropské civilizace a výrazně se promítly již do ikonografie ranného evropského umění.

Nejvýznamnější vliv na naší kulturu měla první velká, typicky evropská civilizace Starověku – antické Řecko. Proto jsem se rozhodl reinterpretovat jednu z nejvýznamnějších antických soch – Afroditu, neboli Venuši Mélskou, která je v majetku pařížského muzea Louvre.

Afroditu jsem zvolil proto, že je opravdu první výraznou personifikací výše zmíněných fenoménů. Je to bohyně lásky, krásy a neuvadající mladosti.

Mým záměrem je replikovat zmenšenou kopii Afrodity (cca 16 cm vysoké) a jako materiálu k její realizaci použít psychotropní látku zvanou „Extáze“. Jelikož je tento materiál nelegální a mým úmyslem je pokusit se realizovat tento projekt oficiální cestou, obracím se na vás s požadavkem o zapůjčení menšího množství této látky k realizaci sošky ( přesné množství by bylo později určeno po dohodě s vámi na základě konkrétních specifikací sošky). Navrhuji k tomuto účelu použít zabavený materiál určený k likvidaci.

Dále bych rád navrhl, aby byla tato látka plně pod kontrolou vaší centrály a rovněž tak i výsledný finální produkt, se kterým by bylo možné následně po ukončení výstavy, nakládat podle zákona (včetně likvidace). Navrhuji, aby byl proces výroby objektu nepřetržitě monitorován z důvodu, aby nedošlo k nežádoucí manipulaci s látkou a dále, aby byla rovněž pod nepřetržitou kontrolou osoby, vámi určené.

Děkuji za vaše brzké vyjádření.

30. 4. 2015

Jiří Černický

1-dopis_Národní protidrogová centrála
2-Dopis_plukovnik
3-Mail od plukovnika
4-pangamin story

 

DSC00215

3.s†l malÏ _R5A2933 webDSC00060-thmb DSC00059-thmb

Extáze, 2016, extáze, kombinovaná technika, 10 × 5 × 5 cm, variabilní rozměry