Hammak

Hammak je jakousi provizorní komprimovanou laboratoří přírodovědce, jenž bádá ve
vysokých patrech stromů tropické džungle. Toto terénní pracoviště je sice dobře
technologicky vybaveno, avšak nikdo předem nepřepokládal, že bude kýžený vědec až natolik
fascinován okolní přírodou, že nebude chtít Hammak jen tak vbrzku opustit. V průběhu svého
bádání totiž přišel na pozoruhodné objevy, jejichž povaha jej nutí improvizovat a využít své
kreativity k tomu, aby nejenom mohl smysluplně pokračovat v průzkumu, ale bohužel aby to
vůbec přežil. Postupem času jej jeho činnost v izolaci drsné divočiny neočekávaně mění. Své
pozice seriózního racionálního vědce sice nadále zarputile neopouští, avšak díky neplánované
improvizaci a těžkým životním podmínkám se jeho mysl chtě nechtě plíživě proměňuje. Na
jednu stranu jeho civilizační návyky logicky degradují, má například velký problém
s hygienou, a proto zjevně i jeho vizuální podoba strádá, ale na druhé straně jeho inteligence a
zručnost jej přivádí k nekonvenčním výsledkům, i když pravda se symptomy podivínství
hraničícího se šílenstvím navozujícím až surreální dojem.

Hammak, 2021, multimediální instalace, 600 x 170 x 200 cm, kombinovaná technika