Archaické aktuality

Tato vícekanálová projekce pracuje s fenoménem bioluminiscence,
kterou se dorozumívají živočichové v hlubinách oceánu, kam nepronikne
denní světlo. Na první pohled mají tedy filmy působit jako prezentace
dokumentárních přírodovědných filmů od např. „National Geografic
Channel“.
S fenoménem bioluminiscence živočichů pracuji tak, že se
pokouším na povrchu jejich těl pokouším přehrát pohyblivý obraz.
Představuji si mutaci elektronických zobrazovacích technologií
budoucnosti se zobrazením, ke kterému dochází díky oxidaci luciferinu,
za přítomnosti enzymu luciferázy. Jednoduše bych rád vizualizoval ve 3D
animačním programu vizi toho, že by se dal přehrát obrazový záznam na
povrchu živočicha, obdařeného schopností ovládat vlastní
bioluminiscenci.
Rád bych vizualizoval živočicha, například velmi inteligentního
hlavonožce, který v dalekých, člověku těžko přístupných hlubinách
přehrává filmový záznam, natočený člověkem. Vyzařuje toto poselství
jako světlonoš či osvícenec do pusté temnoty. Jde o druh informací,
které my lidé na povrchu vnímáme jako zásadní, aktuální a důležité. Zde
však uprostřed takřka metafyzického ticha, obrovského tlaku a bezčasí,
působí zdánlivě neadekvátně a přízračně. Tato má umělecká strategie
není nepodobná té, o kterou se pokoušela NASA v roce 1972, kdy vyslala
za hranice sluneční soustavy družici Pioneer. Na jejím těle byla umístěna
zlatá destička, jenž by měla informovat mimozemšťany o lidské civilizaci.
I zde, v temné prázdnotě oceánu, bych rád vysílal cinematický
obraz. Ten by však měl mít povahu, která je spíše – aktuálně sugestivní.
To znamená taková, která má pro naši lidskou civilizaci naléhavý význam,
od kterého očekáváme, že by měl přinejmenším změnit svět k lepšímu.
Co však s takovou aktualitou zde v bezčasí, kde například aktivistka
Gretha přesvědčuje lidstvo o tom, že by mělo něco dělat s globálním
oteplováním? Skoro to připomíná Lva Trockého máchajícího rudým
praporem uprostřed nekonečné prázdné tajgy na Sibiři. Zdánlivá
bláhovost a nonsens?
Není to tak úplně pravda, protože tento magický (tzn.
nepřirozený) obraz pracuje malinko s jinou podobou lidské povahy. Spíše
s tou, vypovídající o váze, jakou přikládáme takovýmto informacím, které jsou nám médii sugerovány, jako něco, bez čeho se nemůžeme obejít, protože kdybychom je ignorovali, svět by se zkrátka zhroutil a zanikl.

Mořští živočichové vysílají pomocí bioluminiscence naléhavá poselství od
významných aktivistů z oblasti feminismi a ekologického hnutí:
Medůsa – Malála Júsufzaj, je pákistánská bojovnice za lidská práva,
zejména za právo dívek na vzdělání. Od r. 2014 je nositelkou Nobelovy
ceny za mír.

Oliheň – Emma Watson , britská herečka, modelka a bojovnice za
zrovnoprávnění pohlaví.

Mořský ďas – Hilda Flavia Nakabuye je ugandská aktivistka v oblasti
klimatu a ochrany životního prostředí, která založila ugandské hnutí
Fridays for Future

Kreveta – Greta Thunberg, je švédská klimatická aktivistka.

Archaické aktuality, 2021 záznam projevu Emmy Watson vysílaného prostřednictvím
bioluminiscence z těla olihně. 3D animace, délka videa 3 min.

Archaické aktuality, 2021 záznam projevu Hilye Flavie Nakabuye vysílaného prostřednictvím
bioluminiscence z těla mořského ďasa. 3D animace, délka videa 3 min.

Archaické aktuality, 2021 záznam projevu Grety Thunberg vysílaného prostřednictvím
bioluminiscence z těla mořské krevety. 3D animace, délka videa 3 min.

Archaické aktuality, 2021 záznam projevu Malály Júsufzaj vysílaného prostřednictvím
bioluminiscence z těla medúzy. 3D animace, délka videa 3 min.