SCI – FI

 

(Platónův sen) – 1998, (diptych)

 

SOCIÁLNÍ DESIGN

Od roku 1996 se moje zájmy v oblasti vizuálního umění ubírají směrem, který lze popsat jako infiltrační aktivity kočovného rozvojového designéra. Zajímá mě práce se sofistikovaným jazykem designu, který byl uzpůsoben k tomu být globálně, masově srozumitelný. V důsledku mě však nezajímá praktičnost jeho využití, ale spíše možnost propašovat k tradičním uživatelům designu témata a informace, o které by jinak (např. díky nepopulárnosti) neměli zájem. Velmi často se tak stává, že obsahem exaktní dokonalé formy je racionálně těžko popsatelná věc, která obvykle do světa designu absolutně nepatří nebo je s ním v přímém rozporu. Hledám tedy možnost komunikovat o důležitých, podle mého názoru složitých, někdy i těžko popsatelných tématech (průmyslová schizofrenie, historická X moderní identita, neakceptovatelné emoce) prostřednictvím fádního, globálního a neosobního jazyka. Abych této strategie mohl dosáhnout, snažím se proniknout (navirovat) do prostředí velkých nadnárodních firem a nabídnout jim své služby externího vývojového designéra. Pro mojí práci je velmi důležitý celý proces komunikace se zaměstnanci firem, nejde mi tedy jen o pouhý výsledný produkt. Na základě mých konceptů a návrhů, dochází k vývoji specifických výrobků, se kterými následně pracuji jako se sociálním designem (např. performance). Dalším specifickým prvkem mého myšlení je jemná anarchie spočívající v záludné spolupráci s mocným partnerem. V souvislosti s ní mě zajímají historické, politické a sociální kontexty a vztahy firmy se společností, kterou výrazným způsobem ovlivňuje.