PANASONIC EMOTIONS

 

Panasonic Emotions, 2002, (variabilní rozměry), SD Audio Player Panasonic, reproduktory, mini-zesilovače

 

„Panasonic Emotions“ je SD Audio Player vyvinutý na pomoc lidem, kteří nejsou schopni komunikovatprostřednictvím vlastních emocí. Ačkoli emocionálnost z velké části vypovídá o lidské přirozenosti, je pro většinu z nás nepřijatelná. Ten, kdo dává své citění najevo, je v následné komunikaci oslaben, působí pateticky, směšně, uboze, trapně, hloupě. Je tedy žádoucí se emocí zbavit, a proto je nutné je podrobit kontrole. Naučíme-li se je ovládat, bude lidí „bez emocí“ přibývat.

Proto jsem se stal na nějaký čas rozvojovým designérem firmy Panasonic. Součástí spolupráce byl komerční záměr spočívající v obchodním využití mizejících lidských emocí jako nedostatkového artiklu, chcete-li něčeho, co začíná být vzácné.

Nabídl jsem firmě spolupráci při vývoji speciální „techno-protézy“, která by byla náhradním zásobníkem emocí pro člověka, jehož city a pocity zdegenerovaly natolik, že začíná mít problémy s nedostatečným prožíváním života.

Přístroj se podobá walkmanu se sluchátky, která nehrají dovnitř, ale navenek hlavy. Slouží k emocionální komunikaci s okolím, není tedy jen pro interní potřebu majitele. Proto je přístroj vybaven i malým zesilovačem. Paměť čipové karty SD Audio Playeru obsahuje velké množství dat s nahrávkami autentických lidských emocí. Má-li majitel potřebu vyjádřit v konkrétní situaci své pohnutí akusticky, ale brání mu v tom jeho psychická nezpůsobilost, má možnost najít si na displayi SD Audio Playeru požadovanou hodnotu (např. pofňukávání, hysterická hádka, chaotické pochichtávání…).