DOMÁCÍ VÝBUCH

 

(enviromentální instalace s lampou a videoprojekcí) – 1998, lampa – 120x80x80cm, sklo, světlo, video

 

Projekt “Domácí výbuch” pracuje s tématem vnitřního a vnějšího (vzdáleného) prostoru zprostředkovaného médii. Tyto události jsou často divákem vnímány příliš virtuálně na to, aby je mohl vnímat intenzivně a prožít. Snažím se proto proniknout do bytu prostřednictvím jednoduchého interaktivního designu. Tyto předměty mají za úkol zpřítomnit události probíhající v médiích, vzbudit u diváka pocit, že se ho týkají a že na nich může participovat. V konkrétním případě lampy jde o jakési “voodoo”, které v pohodlné intimitě bytu, prostřednictvím designových mimikrů, jemně zneklidňuje bydlícího tím, že on sám při každodenních úkonech musí světlo (výbuch) aktivovat. Při instalaci enviromentu je důležité velmi pohodlně nainstalovat zařízení bytu, aby měl divák opravdu pocit, že je doma. Podobnou strategii rozvíjí i práce “Office”.