IN

2000, průmyslově nezpracovaná kůže, tetování, piercing