Monstrum

https://vimeo.com/342427565

 

Monstrum, 1992, 2min film, figurka ožívající pomocí slimáků.

 

Černický vytváří homogenní archimboldovskou představu lidí složených z jiných těl. Nemohu však zastřít, že jsou mi bližší transformace člověka jak je představuje Donna Haraway, které jsou naplněny porozuměním a obdivem. Přesto vám toto dílo ukazujeme, protože přináší futuristickou představu dvou živočišných entit spojených v jeden organismus. Současně je také tato bytost spojena s autorovou touhou pomocí technologií uskutečnit monstrum, které bychom mohli znovu prožít. Toto prožívání monstrózního je stejně tak nebezpečnou představou jako i nepotlačenou potřebou člověka zažívat (bezpečnou) hrůzu.