LOWEC 1

1994, (kvazi sci-fi video)

Situace se odehrála v budoucnosti na periferii velkoměsta. Náhodného pozorovatele s videokamerou zaujaly urputné aktivity „Lowce“ přidřeplého v říční strouze vyzděné chladnými kameny. Pohled na něj byl rozpačitý. Zdálo se, že pro svoji práci měl dokonalé, až sofistikované vybavení, ale způsob jakým ho užíval, byl naprosto neadekvátní, neracionální, možná až kvazimagický. Prostřednictvím svých zdánlivě promyšlených metod se „nešikovně“ (jako by byl handicapovaný?) snažil „vylovit“ z víru odpadků, rotujících pod splavem, nesmyslné předměty (ale ekolog evidentně také nebyl…). Asi bylo matoucí, že se jeho úkony zdály být velmi precizně promyšlené, protože v rozhodujících chvílích dokázaly zdecimovat jakoukoli možnost pochopit, o co vlastně jde. Přesto, že jeho snaha dostat nějakou tu věc z vody byla zdlouhavá a únavná, povedlo se mu občas díky své buldočí urputnosti a trpělivosti nemožné. Skutečný smysl jeho snažení byl ale nejasný. Proč se například pokoušel dostat z vody zmačkanou pet-lahev se zbytkem ulomeného polystyrenu pomocí nalomené větvičky, která navíc rotovala uchycená ve vrtačce? Proč poté vylovený předmět několikrát ozařoval pod halogenovou lampou? Až s překvapením ale hraničila situace, při které vytáhl z vody low-tech trubkovitou udicí živočicha (snad mutanta), který ho elektronickou řečí prosil o záchranu.