Dharmanautica

02 Dharmanautica - 2008, 180x150x12 cm, štuk a akryl na srsti, olej v srsti. (2)

Dharmanautica, 2008
180×150×12 cm štuk a akryl na srsti, olej v srsti

Obraz patří do série děl, které vznikly pro interiérové prostory budov slavných sci-fi filmů. Tímto konceptem se snažím docílit zvláštní vizuality obrazu stimulované fiktivní atmosférou filmu.

V budoucnu, jak to tak vypadá, už nebude architektura potřebovat malované obrazy. Stane se strojem, podobně jako automobil, očesaným na holou funkci. Výjimkou snad budou jen reklamy. Určité symptomy této perspektivy jsou tu již dnes. Architekt se cítí být sám umělcem a obraz je v architektuře vnímán jako něco navíc, jako něco zbytečného co koncepci spíše narušuje, komplikuje.

Dharmanautica je obraz navržený do jedné z budov z filmu „Blade Runner“. Temná místnost pyramidální budovy je prozářena tímto obrazem, jehož povrch připomíná protuberance na slunci. Signální barva oslepuje oči diváka a znemožňuje mu prohlédnout malbu v druhém plánu, kterou tvoří temná vrstva propitá skrz plátno zezadu obrazu, Tento zbytkový obraz připomíná spíše sluneční skvrny.

03 Dharmanautica - 2008, 180x150x12 cm, štuk a akryl na srsti, olej v srsti.

Dharmanautica, 2008
180×150×12 cm štuk a akryl na srsti, olej v srsti