BLADE RUNNER

(filmový obraz) – detail, 1999, 170x140cm, leskymo, akrylový tmel, silikon
Docela často si všímám vybavení filmových interiérů. Je zajímavé, že kvalita uměleckých děl, vybíraných pro tyto účely, je ubohá. Nevím, proč tomu tak je, ale fatálnost této skutečnosti je naprosto důsledná a týká se interiérů pro všechny věkové kategorie i společenské vrstvy. Obraz pro film “Blade Runner” je jedním z pokusů vybavit uměním interiér navržený jako virtuální sci-fi prostor, ve kterém se s přítomností uměleckých děl vůbec nepočítá.