Tisk

Tisk 1991
1600×1600 cm akryl na papíře

V roce 1991 jsem se pokusil realizovat největší grafický tisk na světě. Zajímala mne na jedné straně nepatřičnost uvažování o rekordu v rámci světa současného umění a na straně druhé téma velikosti v kontrastu s intimním světem grafických technik. Cit pro detail byl nahrazen landartovou nezměrností.

Tisk jsem provedl v prostředí „měsíční“ krajiny předlického povrchového dolu, místo satynýrky jsem využil velkorypadlo ruské výroby.

Velkorypadlo vyhloubilo 2,5 metru hluboký příkop. Nakročilo nad něj svojí „tlapou“, jejíž průměr činil 16 metrů. Spodní část tlapy jsem natřel tiskařskou barvou. Tam, odkud stroj nad příkop nakráčel, byl následně rozprostřen kartón s rozměry odpovídajícími velikosti tlapy. Poté, co byl spodek podstavy natřen, provedl stroj tisk.

06 Tisk - 1991

Tisk 1991
1600×1600 cm akryl na papíře