Minimax 1

02 Minimax - 2000, 150x160x6 cm, syntetika na plátně, plast, kov.

Minimax
150×160×6 cm
syntetika na plátně, plast, kov

„Minimax“ je obraz, kombinující v sobě dva protichůdné radikální principy: 1. minimalismus a 2. maximalismus. 1/ Zepředu se obraz jeví jako prázdný, ale když jej mineme, objeví se na jeho hraně různobarevné nakupení mnoha předmětů napovídající, že prázdnota obrazu byla iluzí.

Důležitá je rovněž dynamika, se kterou obvykle nebývá minimalismus spojován. Maximalismus „Minimaxu“ je palivem minimalismu a dává mu tak pro něj cizorodou dynamiku, díky které může mít divák pocit, že obraz letí po stěně. Povrch obrazu je dozvukem vnitřních dynamických procesů.

Černý „Minimax“ má barvu olejové temnoty noci. Uvnitř je však plný rozsvícených světel velkoměsta.

1/ Opírám se o myšlenky Franka Stelly. Byl jedním z pionýrů minimalismu. Když se z něj však stal v jeho očích mainstream, začal po roce 1970 razit termín maximalismus jako ironickou opozici minimalismu. Takto nazýval svoje nová díla reliéfního, kumulativního charakteru.

03 Minimax - 1998, 150x160x6 cm, syntetika na plátně, plast, kov (2)

Minimax, 1998
150×160×6 cm
syntetika na plátně, plast, kov

08 Minimax - 2010, 150x170x10 cm, syntetika na plátně, plast, kov

Minimax, 2010
150×170×10 cm
syntetika na plátně, plast, kov

04 Minimax - 2011, 110x120x7 cm, syntetika na plátne, kov

Minimax, 2011
110×120×7 cm
syntetika na plátně, plast, kov

05 Minimax - 2004, 150x160x6 cm, syntetika na plátně, plast, kov (2)

Minimax – detail, 2004
150×160×6 cm
syntetika na plátně, plast, kov

06 Minimax - 2008, 120x160 cm syntetika na plátně, plast, sklo

Minimax, 2008
120×160 cm
syntetika na plátně, plast, sklo

07 Minimax - 2010, 150x170x10 cm, syntatika na plátně, plast, kov.

Černý minimax
120×160 cm
syntetika na plátně, plast, kov