Inverzní komiks

 

Inverzní komiks

08 Inverzní komix det.- 2011, 223x115x15, kombinovaná technika.

Inverzní komiks – detail
223×115×15 cm kombinovaná technika

To, co je v komiksu obvykle chápáno jako důležité (hrdina nesoucí napětí příběhu), je v Inverzním komiksu upozaděno zabstraktněním do černé expresívní linky. Tento nepřetržitý, kontinuální „tah“ se proplétá pozadím, které díky své výrazné vizualitě a narativitě přitahuje pohled diváka. Tato změna parametrů způsobuje neobvyklé tenze ve čtení a chápání toho, co je podstatné, protože se preference neustále mění. Linka na sebe někdy zdánlivě strhává pozornost, ale vzápětí mizí atakována výrazným prvkem poukazujícím na následnost další entity.

06 Inverzní komix - 2011, 223x115x15, kombinovaná technika.

Inverzní komiks – detail
223×115×15 cm kombinovaná technika

07 Inverzní komix det.- 2011, 223x115x15, kombinovaná technika.

Inverzní komiks – detail
223×115×15 cm kombinovaná technika

 

William 3000, silikon na plátně