Vyvolané obrazy

Práce se skládá ze dvou velkých obrazů a jedné malé fotografie. Tento snímek je stěžejní, ale může i nemusí být vystaven. Je na něm zachycen pohled do prostoru, připomínající skladiště, bazar, archiv nebo depozitář atd… Podstatné je to, že celý obraz vyplňují věci, které jsou uskladněny na hranici chaosu a řádu. Tento snímek je jakousi matricí pro vznik maleb. Může být chápán jako obraz struktury mysli.

Obrazy jsou velké bílé a naopak na první pohled působí velmi jednoduše až minimalisticky. Na každém z nich je pouze zdánlivě náhodně „lapidárně“ provedená černá čára sprayem. Přiblíží-li se však divák k obrazu zjistí, že jsou černé čáry jemně plastické. Jakoby sprayová barva zreagovala s bílým podkladem. Při ještě detailnějším pohledu je v čarách rozeznatelný fragment nového „prostoru“. Je viditelný prostřednictvím světla a stínu reliéfu v čáře. Je to asi tak, jako by byl obraz naexponovaným fotografickým papírem a ve sprayi by byla vývojka, která jeho viditelnost zaktivizovala. Výsledným obrazem však není fotografie ale reakcí vzniklý „relief“.
Ještě při delším zkoumání má divák možnost zjistit, že onen nový „obraz v čáře“ je fragmentem prostoru zmíněné malé fotografie, a že každá z čar, odkrývá jinou část stejného prostoru. To, že jde o stejný prostor je patrné z toho, že tam kde se čary pomyslně protínají je vidět identický motiv fotografické předlohy.

03 Vyvolaný det. - 2009, 2x220x155 cm, syntetika na plátně + fotogtafie (2)-web

Vyvolaný – detail 2×220×155 cm
syntetika na plátně + fotografie

02 Vyvolaný - 2009, 2x220x155 cm, syntetika na plátně + fotogtafie-web

Vyvolaný 2×220×155 cm
syntetika na plátně + fotografie

05 Vyvolaný (sklad) - 2009-web

Vyvolaný (sklad)
fotografie

13 Tah s prounem - 2012, silikon na suchém zipu, varieb. roz.

Tah s prounem
variabilní rozměry
silikon na suchém zipu

14 tah s prounem

Tah s proune
variabilní rozměry
silikon na suchém zipu

DSC_0437

1990 Náplň
30×20×5 cm