Napínavá malba

Od testu se Spidermanovou pavučinou ve skleničce nebylo daleko k vitríně, kde by akčnost barvy mohla být ještě patrnější. Spidermanově síti jsem v prvním obraze tohoto typu z roku 2009 umožnil pohyb ve vymezeném prostoru před obrazem. O rok později jsem pak síti propůjčil i Pollockovu barevnost a rovněž se pokusil napodobit jeho způsob rytmizace obrazové plochy. Ovšem na rozdíl od Pollocka se v mém pokusu mění sama malba v závislosti na pohybu diváka. 5/

16 Thriller painting det. chyt (2)

17 Thriller painting det. chyt

Napínavá malba 450×560 cm
polyester, kov

15 Thriller painting - 2013, 450x560 cm, polyester, kov.

Napínavá malba 450×560 cm
polyester, kov

Po několika dalších experimentech tohoto typu došlo opět k výraznému zlomu, a to v nástěnné malbě „Thriller Painting“ (Napínavá malba), kde se měkkost a křehkost barvy stala iluzí, protože byla odlita sochařským způsobem do tvrdé, homogenní hmoty, aby po upevnění na zeď unesla velké zatížení. Tímto způsobem se malba stala lezeckou stěnou stimulující k akci.

18 MInimax 2 + Triller painting - 2012

_R5A1900 web

Minimax 2 204×147×47 cm
kombinovaná technika

Napínavá malba 450×560 cm
polyester, kov

1/ Myslím tím podobu akčního malířství reprezentovanou například japonskou skupinou Gutai, Ivesem Kleinem, dnes Anastasií Ax a mnohými dalšími akčními umělci; myslím, že je dostatečně zmapovaná a frekventovaná.

2/ Tak je tomu například u žížal Leona Ferrariho, které ve stylu Pollockova drippingu házel na horizontálně položené plátno. Ty se poté svíjely, personifikovaly kýženou akci a představovaly malířskou materii, avšak opravdovou malbou nebyly.

3/ Zde bych rád zmínil pokusy Gustava Metzgera s tekutými krystaly citlivými na teplo.

4/ Autorem Spidermana je Stan Lee; tato postava se objevila v komiksové antologii Amazing Fantasy.

5/ K tomuto účelu jsem použil některých op-artovo konkretistických iluzí a her (mám na mysli např. Kratinovy mobilní reliéfy). V takto vzniklé prostorové malbě mohlo dojít k iluzi kineze při pohybu diváka.

Tlakový tah