Ještě akčnější

09 Akčnější det. - 2010, silikon na plátně a perspexu.

Akčnější – detail
silikon na plátně a perspexu

10 Akčnější - 2012, 3x160x110 cm, silikon na plátně a perspexu.

Ještě akčnější 3×160×110 cm
silikon na plátně a perspexu

11 Akční konstruktivismus - 2012, 61x81x10 cm, silikon na plátně a perspexu.

Duratec foto Tomáš Krist