Věda

Závěrečná zpráva technické dokumentace

pokus o zchlazení

Na unikátním snímku je vidět zdroj ještě před tím, než byl oddělen od těla GV. Jde o pohled do nitra chladícího kontejneru, kde byla GV propojena s měřícím zařízením v podobě skleněných válců, které dokážou zachytit průběžnou změnu teploty na lokálních partiích zdroje. Ke snížení termoaktivity v průběhu ochlazování sice došlo. Změna však byla minimální a po opětovném vyjmutí objektu z kontejneru se teploty vrátily zpět k původním hodnotám.

Přenášení GV z jedné laboratoře do druhé, kde byl objekt opakovaně analyzován.

Zdroj po explozi.

Zde je Nikita Chruščev za asistence příslušníků KGB, instruován o negativních výsledcích pokusu zchladit „energetický zdroj“GV. Na snímku jsou dále pracovníci laboratoří a další odborný personál.

Krystalická plíseň

To, co vidíte zde na tomto mikroskopickém obrázku o 200násobném zvětšení, je tzv. „krystalická plíseň“. Nejde však o plíseň skutečnou. Tento termín vznikl v souvislosti s podobou povlaku, jaký vytváří plísňový mycelin, který tyto mikrostruktury tvoří. Složení útvarů tvořících tento povlak připomíná houbičky je však ale čistě anorganického charakteru. Jejich organické tvary se skládají z tisíců krystalických struktur ze sloučenin chromu a grafitu. Byly nalezeny ve skulinách a prohlubních vzniklých narušením hmoty těla GV při jeho destrukci.