NIKDO ČITELNÝ

2005, kombinéza, film, performance – Čchan-Čchun(Čína), New York, Cleveland(USA).

Jiří Černický a Pavel Mrkus

Video – projekt

Nobody Readible je projekt, který je zasazen v kontextu konceptuálního videa ve výtvarném umění. Několika minutová videosekvence vytváří časoprostor, ve kterém se rozehrává proud jemných událostí postupně gradujících od rozměrů intimního detailu přes lidskou postavu, městskou scenérii až ke globálním kontextům. Paradigma městské krajiny prosycené reklamními nápisy, korporátními logy, či obchodními značkami se agresivně podprahově vrývá do vnitřních světů člověka. Jeho myšlení a jednání je nenápadně manipulováno a pohlcováno, všudypřítomné globální značky se vsakují do jeho těla a mění jeho charakter. Člověk se skrze absorbci těchto symbolů rozptyluje v jejich rozptýlenosti a zároveň koncentruje v jejich naléhavosti. Jeho paměť se zaplňuje, data jsou nahrávána, z člověka vytěsňují individualitu, stává se z něho elektronický záznamník, digitální server. Jeho disk je nakonec zcela pokrytý daty, člověk se rozplyne v jejich vizuální formě.

Prostředí:

New York – obecně symbolizuje koncentraci globalizovaného světa. Z předměstí se postupně děj přesouvá na stále rušnější ulice až vyvrcholí na Times Square.

Postavy:

Nobody – hlavní postava, muž neurčitého věku, běžné avšak světlé oblečení ostatní – náhodní kolemjdoucí

Děj:

Nobody prochází ulicemi města směrem od předměstí k centru a postupně na sobě objevuje podivné změny. Nápisy okolních reklam a cedulí se objevují na jeho těle. Vše se děje s postupnou gradací a napětím, kdy Nobody neví, co dělat, zmatkuje, prchá, až nakonec přijímá svůj úděl. K tomu dojde na Times Square, kdy si uvědomí, že pro něj není úniku a odevzdává se cele. Nápisy, které se objevují na jeho těle zároveň mizí ze svých původních míst a ta se vyprazdňují, velké displeje zhasínají.

Zvuk:

Přirozený ruch města, zpočátku současná hudba ve sluchátkách.

Scény:

1. Periférie Manhattnu. Nobody jde po ulici, poslouchá ve sluchátkách muziku. Občas za ním zmizí nějaký nápis. Potká se s chodcem, kterému zmizí nápis z trička a objeví se na Nobodyho zádech. Nobody si zatím ničeho nevšimne.

2. Dlouhá ulice. Široký perspektivní záběr do dlouhé ulice s nárožím. Za Nobodym mizí nápisy ze štítů, i z výkladní skříně, zmizí i název ulice.

3. Setkání s kamionem. Nobody zachází za návěs kamionu, z něj mizí nápis a objevuje se na Nobodyho tričku.

4. Zvonky. Nobody chce zazvonit na zvonek u domu svého přítele. Detail – Ve chvíli, kdy se dotkne zvonku, přejede nápis na jeho prst. Nobody poprvé vidí, že se něco děje. Lekne se, diví se, na dlani má další jména ze zvonků, na tričku objeví nové nápisy.

5. Útěk. Rozhlédne se po ulici, zjistí, že nikde nejsou nápisy, je zmaten, vrazí do odpadkového koše. Nápis z koše se na něj přesune, Nobody utíká.

6. Mobil. Na útěku si všímá, jak za ním nápisy mizí, začne se bát, chce zavolat mobilem o pomoc. Detail – při vytáčení mizí čísla z tlačítek, mizí i jména z adresáře.

7. Přemýšlení. Zpomalí se, postupuje směrem do centra města a začíná pozorovat, co se s ním děje. Experimentuje, začíná si zvykat na novou situaci. Dotýká se nápisů a nechává je mizet vědomě.

8. Nákupní centrum. Nobody vejde do nákupního centra, po chvíli vychází ven obalený samými nápisy, jako by byl v kombinéze. V centru způsobí zmatek.

9. Times Square, večer. Nobody jde dál, nápisy na jeho povrchu začínaji ožívat elektrickým světlem, blikají, skrolují, atd. Nápisy jsou tím aktivnější, čím blíže jde k náměstí. Nakonec dojde do středu náměstí a posadí se. Jeho tělo barevně září mozaikou reklamních nápisů, které dosud absorboval. Postupně do sebe začne stahovat všechny nápisy a displeje z fasád domů na náměstí. Náměstí postupně pohasíná a Nobody stále více září. Nakonec je v záběru jen Nobody v prázdném, tmavém prostoru.

Nikdo čitelný, 2005, sekvence z filmu, Time Square, New York

Nikdo čitelný, 2005, performance, Čchan-Čchun, Čína

Při vysvěcování buddhistického chrámu ve městě Čchan-Čchun jsem seděl v pozici lotosového květu před hlavním oltářem chrámu. Podle předepsané pozice jsem měl v rukou na břišní čakře uchopen malý monitor mobilního telefonu, na kterém byl nasnímán informační a reklamní systém města Čchan-Čchun. Došlo zde k prolnutí pomyslné mentální energie performera s planetární satelitní sítí.