Monument Petra Velikého

Návrh na přeměnu monumentu Petra Velikého v Moskvě pomocí umělecké intervence – 2013

Důvod realizace: Výročí 300 let ruského námořnictva
Původní autor: Gruzínský sochař a architekt – Zurab Cereteli, prezident Ruské akademie umění
Zadavatel realizace: Starosta Moskvy Jurij Lužkov (blízký přítel Z. Cereteliho)
Místo realizace: Moskevská část – Zamoskvorečje
Hmotnost monumentu: 1000 tun
Odhalení realizace: 1997
Náklady na realizaci: 288 milionů dolarů
Přezdívky: Terminátor, Gulliver

Výhodou navrhované revitalizace je zajímavější ideová i estetická působivost výsledku díky aktualizaci obsahu a inovaci formy. Dále pak velmi snadná fyzická i ekonomická dostupnost pomníků, které se většinou volně nacházejí nevyužité na nedůstojných místech. Jejich ideová recyklace bude ve výsledku levnější než transport monumentu na jiné místo, např. do Archangelsku nebo Petropavlovsku, jak bylo navrženo novým moskevským starostou Vladimirem Resinem.

Z důvodu celkové revitalizace uměleckého objektu navrhuji aplikovat na stávající tělo (trup) další sochařská díla. Vycházím z toho, že tvar monumentu je tak nesourodý a překomplikovaný (ač se snaží působit kompaktně), že další aplikací soch dojde k rasantní, produktivní, takřka surrealistické přeměně. Po jejím dokončení by sousoší mělo působit ještě chaotičtěji, mohlo by vytvářet dojem náhodné, expanzívní kumulace.

Sochy, které bych rád použil pro dotvoření monumentu Petra Velikého, se nacházejí všude v oblastech, které bývaly pod vlivem SSSR. Jde o figurální bronzové památníky V. I. Lenina. S těmito díly bych rád zacházel velmi volně až nahodile, a to i ve smyslu možné separace (rozdělení sochy) na více samostatných segmentů.

K fixaci externích soch bude použito již stávající konstrukce schodiště, která je součástí vnitřního vybavení objektu. K ní je možné připevnit ocelové nosníky, sloužící ke stabilizaci soch.