PSYCHOGRAVITACE

2010, doanimovávaný film, 15 min.

Film se pokouší propojit dva zdánlivě nesourodé jevy a to lidskou psychiku s procesy, které podléhají fyzikálním zákonům. Přesněji řečeno snaží se pomocí uměleckých metod aplikovat podvědomé myšlení, tedy něco exaktně nedefinovatelného, na fyzikální zákonitosti, které se o přesné definování světa pokoušejí.

V podstatě jde o klasický portrét dívky, která byla podrobena jedné z technik experimentální psychoanalýzy. K jejímu provedení je zapotřebí značné důvěry, proto jsem o spolupráci poprosil blízkou kamarádku. Dal jsem jí diktafon a poprosil, aby mi kdykoli bude mít náladu, během několika měsíců, namluvila to, co by nikomu jinému neřekla. Její velmi bezprostřední proudy myšlenek jsem se snažil přepsat co možná nejautentičtějším způsobem do mentálních titulků implikovaných použitých ve filmu.  Tyto efemérních pochody mysli jsem posléze animoval tak, aby byly pokud možno synchronní s fyzikálními procesy, které se odehrávají v životě umírající hvězdy.