Aerodynamický kabel

Aerodynamický kabel, 2004, kombinovaná technika, 150x15x15 cm

Kabel
Tento objekt byl inspirován poznatky získanými studiem „Gagarinovy věci“. Jedná se o informace z oboru elektroaerodynamiky, tedy nauky zkoumající pohyb pevných těles uvnitř elektrického proudění. Tento objekt ilustruje nejen zmíněné zákonitosti probíhající uvnitř těles, kde dochází k velmi intenzivnímu toku elektronů, ale zejména je podstatný vztah těchto dynamických procesů k extrémnímu proudění energie v okolním prostředí.